Vattenlägret

Datumet för nästa läger  är vecka 19 och datumet blir 12-14 maj 2023

Vi kommer givetvis att rätta oss efter de rekommendationer från folkhälsomyndigheterna som gäller vid denna tidpunkt.

Vi kommer att rangordna alla anmälningar med datum och tid (enl. mailanmälan) för respektive ras så att vi kan minska /öka deltagarna enl. myndigheterna, Detta innebär att vi tillämpar reservlista.
För att alla skall få en chans att delta öppnar vi anmälan 2 januari 2023 kl 00:01 anmälninga tidigare kommer inte att beaktas.

DSC_0717_00001
Vi kommer att kvotera antalet hundar på våra tre raser. Det kommer att vara 12 platser/ras detta då våra olika raser använder olika kanaler för att marknadsföra lägret. Den ras som har effektivaste marknadsföring skall inte gynnas. När en ras har tomma platser övergår platserna till de andra raserna.
Lägret kostar 1000 kr/ hund med förare för fredag-söndag, med avdrag på 300 kr för dom som inte har möjlighet att närvara på fredagens träning.
I priset ingår instruktör för din träning och frukost vid morgonsamlingen samt lunch till träningsplatsen.

Om du har flera hundar som du önskar träna. Önskar du träna varje hund fullt ut blir det ett tillägg på 550/ hund. Om du väljer att dela upp ”en” träningstid på dina hundar blir det inget tillägg.

Deltagare som inte tränar hund utan är med som sällskap/partner erlägger en lägeravgift på 400 kr för frukost och lunch för alla lägerdagarna.

Frukost och lunch ingår i lägeravgiften

Det är upp till var och en att lösa boende och middag på kvällen om man inte väljer att delta i gemensam middag, då tillkommer en kostnad för denna. Vi kommer att erbjuda max 10 husvagnsplats med el på lägerområdet, platserna tilldelas först och främst till lägerfunktionärer .
Vi har 3 rum med 3-4 sängplatser/rum i samlingshuset men dessa kommer först och främst erbjudas funktionärer för lägret och hund får inte medtagas i dessa lokaler. Under fliken Inkvartering hittar du olika alternativ till boende i lägrets närhet.

Kvälls aktiviteterna kommer att vara i matsalen i vår anläggning, där vi även kommer att erbjuda gemensam middag på kvällen för dom som önskar delta.

Sista anmälningen är den 1 mars eller då vi uppnått 36 träningsekipage
efter detta fördelar vi ekipage från reservlistan.

Torgny Håkansson 0734-020 560 ansvarar för lägerlogostiken såsom träningsplatser, tillstånd, kost och logi

Anna Svensson 070-828 38 98 ansvara för lägeranmälningar rekrytering av funktionärer till lägret

Bodil Arvidsson 070-543 57 95 ansvarar för träningsupplägg och gruppindelning.

Har ni frågor kontakta oss

Hjärtligt välkomna SNK/södra

Vi förbehåller oss rätten att avlysa lägret om det uppkommer skäl utanför vår kontroll samt om deltagandet blir så lågt att det inte går ihop ekonomiskt