Vattenlägret

Planeringen är i full gång för
Vattenlägret i Hjälmsjön den 10-12 maj 2019

DSC_0102

Vattenlägret Markaryd 2015

Lägret kommer att vara upplagt på samma sätt som 2018.
Lägret kommer att kosta 900 kr/ hund med förare för fredag-söndag, med avdrag för dom som inte har möjlighet att närvara på fredagen. I priset ingår instruktör för din träning och frukost vid morgonsamlingen samt lunch till trängsplatsen.

Om du har flera hundar som du önskar träna. Önskar du träna varje hund fullt ut blir det ett tillägg på 500/ hund. Om du väljer att dela upp ”en” träningstid på dina hundar blir det inget tillägg.

Deltagare som inte tränar hund utan är med som sällskap/partner måste erlägga en avgift på 300 kr för frukost och lunch för alla lägerdagarna.

Frukost och lunch ingår för en förare/hund

Det är upp till var och en att lösa boende och middag på kvällen. Vi kommer att erbjuda 10–12 husvagnsplats med el på lägerområdet Vi har 3 rum med 3-4 sängplatser/rum i samlingshuset men dessa kommer först och främst erbjudas funktionärer för lägret och hund får inte medtagas i dessa lokaler. Under fliken Inkvartering hittar du olika alternativ till boende i lägrets närhet.

Kvälls aktiviteterna kommer att vara i matsalen i vår anläggning, där vi även kommer att erbjuda gemensam middag på kvällen för dom som önskar delta.

Sista anmälningen är den 1 maj eller då vi uppnått 35 betalande träningsekipage
Anmälda hundar måste betala in sin lägeravgift senast 28 februari för att behålla sin plats, annars erbjuds den till annan anmäld.
Detta då deltagandet redan nu verkar överskrida tillgången på lägerplats

Torgny Håkansson 0734-020 560 ansvarar för träningsplatser, kost och logi

Anna Svensson 070-828 38 98 ansvara för lägeranmälningar rekrytering av funktionärer till lägret

Bodil Arvidsson 0451-53147, 070-543 57 95 ansvarar för träningsupplägg och gruppindelning.

Har ni frågor kontakta oss

Hjärtligt välkomna SNK/södra

Vi förbehåller oss rätten att avlysa lägret om det uppkommer skäl utanför vår kontroll samt om deltagandet blir så lågt att det inte går ihop ekonomiskt
Annonser